دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه مورد تایید وزارت علوم به تفکیک رتبه

 

لیست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه به تفکیک رتبه

لیست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه برای هر فردی که قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارد؛ ضروری است.

کشور فرانسه، شرایط خوبی را برای تحصیلات آموش عالی بوجود آورده است. به همین خاطر، تحصیل در این کشور آرزوی خیلی از دانشجویان خارجی میباشد چرا که تجربه شگفت انگیزی نیز به همراه خواهد داشت.

جدول معرفی دانشگاه ها و مراکز آموش عالی فرانسه که مشاهده میکنید مورد تایید نمایندگی علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در اروپا می باشد.

 

‌‌دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز)دانشگاه های گروه ب (خوب)‌گروه ج (متوسط)‌گروه د (ضعیف)
Universite de Gronoble I – Joseph fourierUniversite d’Avignon(Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIIIEcole de Management Léonard de Vinci
Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-franceUniversite d’Evry-val-d’EssonneUniversite Paris – estEcole Internationale de creation audiovisuelle et de réalisation صرفا تا مقطع کاردانی
Universite de Gronoble III – universite StendhalUniversite d’OrleaUniversite d’artoisEcole Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci
Universite de Lille I – Sciences et TechnologiesUniversite de Angers(INALCO (Institut national des langues et civilisations orientalesGroupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie صرفا تا مقطع کاردانی
Universite de Lille II- droit et santéUniversite de Bretagne OccidentaleAudencia Nantes Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشدInstitut International de Multimédia Léonard de Vinci پس از بررسی کیفی(اخذ آزمون)
Universite de Lille III – Charles de GaullesUniversite de Corse Pascal PaoliCERAM Sophia Antipolis صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالیEurecom Sophia Antipolis صرفا در صورتی که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالی مخابرات پاریس و پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس برگزار شود قابل ارزشیابی است.
Universite de Lyon I – Claud bernardUniversite de Haute-Alsace MulhouseClermont Graduate school of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Lyon II – lumiere lyon 2Universite de HavreConservatoire Nationale des Arts et Metiers
Universite de lyon III – jean MoulinUniversitede Maine – le mansEcole de Management de Lyon صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Montpellier I Universite de Savoie(chambery)(Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
Universite de Montpellier II Universite de Valenciennes et du Hainut-CambresisEcole Pratique des Hautes Etudes
Universite de Montpellier III- Paul vallery Universite de Versailles Saint – Quentin-en YvelinesEcole Supérieure de Commerce de Reims صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
Universite de Nancy I (Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (TolbiacEcole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Lorraine Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales(Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
Universite de Nice Sophia Antipolis Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes IndustrielsEcole Supérieur de Commerce de Montpelier صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
Universite de Renne I Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘IndustrieEcole Supérieur de Commerce de Rouen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Renne II Ecole Superieure d’ ArchitectureEcole Supérieur de commerce de Toulouse صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Rouen – Haute Normandie Institiut Supérieure de Mécanique de ParisEcole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Metz(Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله، … )
Universite de Toulouse I – capitolEcole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirailEcole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Toulouse III- Paul SabatierEcole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Aix-Marseille(Ecole Supérieure d’Optique (ESO صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
Universite de Poitier(Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
Universite Jean monnet Saint-etienneESSEC Business School کلیه مدارک بغیر از مدرک Master specialize رشته تجارت قابل قبول است.
Universite de Strasbourg(Euromed Marseille (Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Bourgogne,DijonGrenoble école de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است. مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمیشوند.
(Universite de Clermont-Ferrand (I-II(INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires
Universite de NantesInstitut de Physique du Globe de Paris
Universite de Franch-Comte,Besancon(Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de la Rechelle(Institut Supérieure d’Agriculture (ISA صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Universite de Bordeaux I(Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
Universite de Bordeaux II(Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
Universite de Bordeaux IIIParis Graduate School of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
Universite de Bordeaux IVRennes International Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
Universite paris 1 Pantheon – SorbonneSkema Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
(Universite Pantheon-assas(Paris 2Ecole de Designe Nantes Atlantique
Universite Sorbonne nouvelle – paris III
Universite paris-sorbonne-paris IV
Universite paris Descartes-Paris V
Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
(Universite Paris Diderot (paris VII
Universite paris Dauphine – Paris 9
Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
Universite paris sud – paris 11
Universite Paris XII
Universite Paris XIII
Universite de Caen
Universite de Cergy-Pantoise
Universite de Limoges
Universite de Pau
Universite de Perpignan
Universite de Picardie Jules – Verne
Universite de Reims Champagne – Ardenne
(Universite de Technologie de Compiegne (UTC
Universite de Technologie de Troyes
Universite de Toulon et du Var
Universite Francois Rabelais de Tour
Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
Museum national d’Histoire Naturelle
Agro Paris tech
Ecole centrale superieure de Lyon
Ecole centrale superieure,Paris
Ecole centrale de Nantes
Ecole polytechnique-paristech
Ecole polytechnique universitaire de Marseille
ecole national superieure کلیه مدارس عالی دولتی
(Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech
Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris
Ecole Nationale Superieure de l’Electronique et de ses Applications
Ecole Nationale Superieure de l’Electrotechniqued’Electronique d’Information d’Hydraulique et des Telecommunications
Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d’Aerotechnique
Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle
Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris La Villette
Ecole Nationale Superieure d”art Villa Arson
Ecole Nationale Superieure d’Electronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
Ecole Nationale Superieure Sciences Appliquees et de Technologie
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Versailles
Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Lyon
Ecole Nationale Superieure des Metiers de l’Image et du Son La Femis
Ecole Nationale Superieure du Paysage
Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs en Arts Chimiques et Technologique
Ecole Nationale Superieure Louis Lumiere
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville
Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris Val de Sein
Ecole Nationale Superieure d’Art de Nancy
Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Limoge
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nante
Ecole Nationale Superieure des Arts Appliques et des Metiers d’Art Olivier de Serres
Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Clermont Ferrand
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
Ecole Nationale Superieure d’Arts Paris Cergy
Ecole Nationale Superieure d’Art de Dijon
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Malaquais
Ecole Nationale Superieure des Arts et Techniques du Theatre
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Moulhouse
Ecole Nationale Superieure d’Informatique et de Mthematiques Appliquees de Grenoble
Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Bretagne
Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques de Nancy
Ecole Nationale Superieure des Arts ENSA Limoges
Ecole Nationale Superieure des technologies et Industries du Bois
Ecole Nationale Superieure de Geologie ENSG
Ecole Nationale Superieure de la Photographie
Ecole normale superieure de Lyon
(Ecole normale superieure de paris (ENS paris
Ecole normale superieure de cachan
(Ecole superieure d’Electricite (Supelec
(Ecole National des Ponts et chausses (Ecole des ponts paristech
کلیه(INSA (Institut National de Sciences Appliques ها
(Institut National des Telecommunications (INT
Institut National Polytechnique de Gronoble
Institut National polytechnique de Lorraine
Institut National Polytechnique de Toulouse
Institut national de la recherché agronomique

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.