LMD چیست؟ تقسیمات تحصیلات عالی فرانسه چگونه است؟

تقسیم تحصیلات عالی LMD در سه مقطع‌، در اکثر از کشور های اتحادیه اروپا انجام شده است.
در فرانسه،‌ سیستم آموزشی به سه مقطع LMD یعنی

  • کارشناسی
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری

تقسیم بندی شده است.

فواید LMD

 

این تقسیم بندی تحصیلات عالی امکان معادلسازی مقاطع تحصیلی و به رسمیت شناختن مدارک این مقاطع در بین اکثر کشورها را فراهم  کرده است.
این روش همپنین مهاجرت تحصیلی و انتقالی دانشجویان در اتحادیه اروپا و سایر نقاط دنیا را نیز آسان کرده است.

 

کسب مدارک LMD چگونه است؟

یک دانشجوی تحصیلات عالی در فرانسه برای هر مقطع نیاز به گذراندن چند واحد درسی و چند نیم سال تحصیلی دارد؟

  1. مقطع کارشناسی با گذراندن  ۶ نیم سال یعنی کسب ۱۸۰ واحد درسی، با موفقیت به پایان میرسد.
  2. در‌ مقطع کارشناسی ارشد ، ۴ نیم سال و ۱۲۰ واحد دیگر ببه مقدار نیمسال و واحد های کارشناسی افزوده می شود.
  3. و در مقطع دکتری پس از ۱۶ نیم سال و مجموعا ۴۸۰ واحد،‌ یعنی حداقل ۸ سال بعد از اولین سال کارشناسی، تکمیل می گردد.

کسب مدارک تحصیلات عالی LMD ، به تعداد نیم سال های تحصیلی گذرانده شده از زمانی که دانشجو به  سیستم تحصیلات عالی ورود کرده است؛ مرتبط میشود.

در هر نیم سال می توان ۳۰ واحد ECTS (سامانه اروپایی انتقال واحد های آموزشی)‌ گذراند که قابلیت معادلسازی در کشورهای دیگر و همچنین درمواردی گرفتن انتقالی از کشوری به کشور دیگر را نیز دارند.

 مدارک تحصیلات عالی LMD معتبر هستند؟

آیا مدارک تحصیلات عالی، رسمی بوده و از سمت وزارت این مجموعه تضمین شده است؟

در خصوص مدارک ملی کشور فرانسه ،‌ باید گفت که آنها از سمت وزارت تحصیلات عالی و یا  RNCP (عنوان ثبت شده در فهرست ملی گواهی های تخصصی)، ارزش مدارک از سوی دولت تضمین شده می باشد.

حتی در مواردی، در مورد بعضی از کالج ها، مدارس عالی و مدارس بازرگانی یا مهندسی،‌ کیفیت آموزش و مدارک آنها را می توان از سوی سازمان های مستقل مسئول اعطای اعتبار یا نشان، تضمین کرد.

 

معادلسازی بین مدارک تحصیلی فرانسه و دیگر کشورها ممکن است؟

باید توجه داشت که هر مرکز آموزش و هر دانشگاه، معیار های خاص خودش را برای پذیرش دارد. این معیار ها متناسب با عملکرد قبلی دانشجویان و الزامات دوره های مورد نظر،‌تعریف شده است.
و فقط دانشگاه مودنظر و یا مرکز پذیرش کننده دانشجویان، صلاحیت این را دارد که داوطلبی را رد یا قبول کند.
با این حال،‌ قراردادهای جهانی و بین کشوری توانسته است در به رسمیت شناختن دوطرفه مدارک تحصیلی بین کشورها و معادلسازی آنها کمک شایانی کند.

مرکزی در فرانسه وجود دارد به نام  ENIC-NARIC
این مرکز می تواند گواهی ای صادر کند که بر اساس آن، ارزش مدرکی که در یک سیستم آموزشی دیگر گرفته اید را متناسب با سیستم فرانسه تایید میکند.
باید دقت داشت که این گواهی، معادلسازی به حساب نمی آید. اما بعضی مراکز آموزش عالی آن را درخواست می کنند.

تایید مدارک تحصیلات عالی LMD

این فرآیند برای هر پرونده، بالغ بر۷۰ یورو هزینه در بردارد.
شبکه اروپایی ENIC-NARIC همچنین برای شما گواهی صادر میکند که با آن میتوانید سال های تحصیل شده در فرانسه را در کشور خود به تایید برسانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.