مرور رده

موارد لازم و عمومی

سفارت فرانسه در ایران

سفارت فرانسه در تهران در خیابان نوفل‌لوشاتو واقع شده است. این سفارت ، روابط  دو جانبه ایران و فرانسه را پیگیری می‌کند. فعالیت های سفارت فرانسه کنسولگری فرانسه در تهران دارای 4 بخش زیر می باشد: بخش سیاسی : مسئول پیگیری تحولات سیاسی…