تداوم همکاری هند با کاخ گلستان

  • 1398/05/30
  • 22:39
تداوم همکاری هند با کاخ گلستان

سفیر هند در ایران گفت: از تمام طرح‌ها و پیشنهادهای کاخ گلستان استقبال می‌کنیم و همکاری‌های موزه‌ای را ادامه می‌دهیم.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار