سازمانهای دولتی جدید پوست اندازی کنند/ ارشاد شبکه سازی می کند

  • 1398/05/23
  • 00:29
سازمانهای دولتی جدید پوست اندازی کنند/ ارشاد شبکه سازی می کند

وزیر ارشاد گفت: با توجه به الزامات دوره سایبری، لازم است سازمانهای دولتی بدنبال یک پوست اندازی باشند و بر همین اساس سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با 71 اقدام مورد نیاز تدوین کردیم.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار