واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری گردشگری به تشکل‌های غیردولتی

  • 1398/05/22
  • 14:29
واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری گردشگری به تشکل‌های غیردولتی

معاون گردشگری کشور از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکل‌های غیردولتی و حرفه‌ای، توسط رئیس سازمان میراث‌فرهنگی خبر داد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار